Проект „Пъргави ръчички сред цветенца и тревички”

Проект „Пъргави ръчички сред цветенца и тревички”

Проект „Пъргави ръчички сред цветенца и тревички”

В рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2015 г ”, нашият проект „Пъргави ръчички сред цветенца и тревички” бе одобрен за финансиране на стойност 5000 лв. Със средствата отпуснати по него монтирахме нови спортни уреди и пособия в двора на централната сграда. Успяхме да обособим една нова привлекателна спортна площадка за нашите деца.