За нас

За нас

История/мисия/цел на детското заведение. 

ДГ "Синчец"-Сливен е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Тя се намира в един от най-старите квартали на града-Клуцохор. Открита е на 20 май 1965 година и повече от 50 години приютява поколения сливенски деца. Помещава се в две типови сгради (централна сграда и филиал) в близост една до друга- на  ул."Хан Крум" № 37 и ул."Баба Тонка" № 38. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Към момента ДГ„Синчец” функционира с 8 групи, с капацитет 230 деца.

Екипът, който се грижи за децата се състои от професионалисти, с необходимото образование и квалификация за дейността. Това са хора, които много обичат децата и с голяма отговорност и любов, са отдадени на професията си.

Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги, в които децата се включват по желание на родителите. Всички допълнителни дейности се провеждат два пъти седмично, а именно: английски език, карате, народни танци, гимнастика, футбол.

  Мисията на детска градина „Синчец ” е :

       да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитието на личността на детето , с неговата автономност и свобода на избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, принадлежност, участие и отговорност към множество общности и групи едновременно ;

      да допринася за постигане на устойчив обществен и икономически проспиритет при утвърждаване на демократичните ценности, уважението към различието, социалното сближаване , активно гражданско участие и междукултурен диалог ;

      да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст ;

       да възпитава хора на бъдещето, съхранили своята национална, културна и родова идентичност .