Проект „Слънчев лъч ни събра за весела игра”

Проект „Слънчев лъч ни събра за весела игра”

Проект „Слънчев лъч ни събра за весела игра”

През 2017г. за втори път участвахме в конкурс обявен от МОСВ И ПУДООС в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “.

Проектът ни „Слънчев лъч ни събра за весела игра” бе одобрен и получихме финансиране от 5 000 лв. С отпуснатите средства, освежихме двора на филиала с цветя и храсти. Монтирахме 2 нови комбинирани съоръжения за игра и детска беседка с маса и пейки. Така направихме двора на детската градина едно по-привлекателно място за игри и отдих.