Обучение на тема: „Компетентностният подход в обучението“

Обучение на тема: „Компетентностният подход в обучението“

Обучение на тема: „Компетентностният подход в обучението“